REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Squashlive klub.
2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
3. W recepcji klubu i na stronie www.squashlive.eu znajduje się ogólnodostępny cennik za wynajem kortu i sprzętu sportowego.
4. Klub jest otwarty codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 23:00, sobota i niedziela w godzinach 8:00 - 22:00. W godzinach innych niż wymienione, Klub będzie otwarty wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
5. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług Klubu za pisemną zgodą swojego opiekuna prawnego. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.
6. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz: wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używania tytoniu, wnoszenia i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam.
7. Rezerwacja kortu na jedną godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min., liczone od pełnej godziny zegarowej.
8. Podstawą do korzystania z kortu jest opłacenie rezerwacji w formie opłaty jednorazowej lub karnetu. Opłaty za rezerwację dokonać można bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą.
9. Opłata jednorazowa lub karnet nie podlega zwrotowi gotówki.
10. Karnet lub opłata jednorazowa upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie.
11. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji Klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 20 zł na rzecz Klubu.
12. Za rzeczy pozostawione w szatni, w tym w szafkach lub przed kortem Klub nie ponosi odpowiedzialności.
13. Pozostawione przez graczy rzeczy składowane są w Klubie przez okres 1 miesiąca.
14. W Klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek.
15. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczony sprzęt sportowy w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowego sprzętu.

Bezpieczeństwo i zdrowie:

16. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
17. Przed rozpoczęciem gry Klub zaleca przeprowadzenie prawidłowej rozgrzewki oraz używanie podczas gry ochronnych okularów.
18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
19. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, butelek z płynami do picia mogących zanieczyścić kort oraz pozostawiania na jego podłodze zegarków, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
20. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking (kauczukową) przeznaczone do sportów halowych. W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry pracownik recepcji Klubu ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort. Klient nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu.
21. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.

Zasady rezerwacji kortów i ich odwoływania:

22. Rezerwacji kortów można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub po przez rezerwację online (warunkiem jest otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego dokonanie rezerwacji kortu na określony dzień i godzinę).
23. Rezygnacji z rezerwacji można dokonać najpóźniej do 24 godzin przed godziną ustaloną w rezerwacji osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie oraz drogą mailową na adres biuro@squashlive.eu
24. W przypadku uiszczenia wcześniejszej opłaty za wynajęcie kortu (stałe rezerwacje, karnety) nieterminowe odwołanie kortu skutkuje uiszczeniem pełnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy obsłudze Klubu uda się znaleźć w miejsce zwolnionej rezerwacji innego wynajmującego kort, opłata za wynajem wtedy nie jest naliczana.
25. W sytuacji nie uiszczenia wcześniejszej opłaty za wynajęcie kortu i dwukrotnego nieterminowego odwołania rezerwacji bądź nieskorzystania z zarezerwowanego kortu, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonywania rezerwacji bezpłatnie. W takiej sytuacji skutecznej rezerwacji będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym jej opłaceniu.
26. Klub ma prawo odwołania rezerwacji w przypadku przerw technicznych lub innych ważnych wydarzeń o czym poinformuje Klubowiczów w stosownym terminie.
27. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
28. Karnety są imienne i może używać je tylko osoba, na którą został on wystawiony.

Wszelkie reklamacje mogą być wnoszone wyłącznie drogą pisemną na adres:

Squashlive klub
82-300 Elbląg.
Klub w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.


Godziny otwarcia klubu:
Poniedziałek - Piątek: 800-2300
Sobota i Niedziela: 800-2200


KONTAKT
Squashlive
Kazimierzowo 5a | 82-300 Elbląg
tel. 730 950 035
e-mail: biuro@squashlive.eu

PARTNERZY
Sqash Elbląg

>